Vi behöver nu en drifttekniker som är med och ger drivkraft åt företaget och våra utvecklingsmål.

Vi önskar förstärka företagets tekniska tjänster med en drifttekniker, som ska arbeta med uppdrag hos en kunds fastighet i Värtan. Uppdraget omfattas inom områdena fastighetsteknik, värme, kyla, ventilation, styr & reglersystem och intilliggande teknikområden.

Karaktären på uppdragen är teknisk förvaltning med anläggningsteknik, drift- och underhåll, tillsyn, felsökning, effektiviseringar, administration samt ständiga förbättringar inom teknikområdet. Stor vikt kommer att läggas på kompetens inom administration och kommunikationsamt erfarenheter från underhållsarbeten inom fastighetsområdet.

Andra arbetsuppgifter kan vara att t.ex. bidra till att upprätta kontakter och samarbete med befintliga och framtida leverantörer och underentreprenörer.

Tjänsten omfattar ca 40 timmar per vecka.

Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter som utvecklas och förändras över tid, t.ex. anläggningar och utrustningar i fastigheter och byggnader. Driftteknikern rapporterar till arbetsledare för avdelningen.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt ta initiativ till befintliga och nya arbetsuppgifter.

Du är flexibel och anpassningsbar för nya utmaningar. Som tekniker skall du vara kreativ och ha förmågan att vidareutveckla dig själv, dina arbetsuppgifter samt medverka till företagets utveckling. Vidare ska du vara kundtillvänd med hög servicegrad samt ha förmågan att visa företaget utåt.

Du kan läsa mer om tjänsten på:
http://www.vvsjobb.se/jobb/drifttekniker-till-bravida-tsm/
http://www.bravida.se/Arbeta-hos-oss/Lediga-tjanster/

Frågor om tjänsten och företaget besvaras av Hamid Bakhtiari 08-695 25 33
hamid.bakhtiari@bravida.se, sista ansökningsdag 2016-07-16

INTRESSERAD ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM KAN VARA DET?

Ring eller skriv till:
Kenneth Arveklint
Optimum Human Resources AB
Svartmangatan 16
111 29 Stockholm

Mail. kenneth.arveklint@optimumrekrytering.se

Tfn 08-40027906 eller 073-529 59 49
Svar emotses snarast.

vega_energi_bild_02