Vi behöver nu en erfaren driftingenjör med inriktning kraft och värme.

Vi önskar förstärka företagets tekniska tjänster med en både operativ och administrativ driftingenjör som ska arbeta med uppdrag hos kundkategorierna energileverantörer och industrier. Uppdragen omfattas inom områdena värme, kyla, ånga, hetvatten, kraft och bränslen samt styrsystem.

Karaktären på uppdragen kan exempelvis vara operativt och administrativt stöd åt driftgruppen, anläggningsutveckling, felsökning, driftoptimering, utredning, konstruktion, projektering, projektledning och installationer inom produktionsteknik.

ARBETSUPPGIFTERNA BESTÅR BL.A. AV ATT:

• Stödja driften operativt för god funktion på avtalade anläggningar
• Rapportering till kunder, externa leverantörer och internt
• Utföra utredningar, projekthandlingar, revisionsplaner och underhållsplaner
• Föra statistik och göra sammanställningar av olika slag
• Hålla i projekt från start till färdig och avlämnad anläggning
• Skriva offerter och prisförslag utifrån kunders förfrågningar och behov
• Sälja in nya uppdrag till befintliga och nya kunder
• Bistå med administrativa förbättringsåtgärder inom företaget
• Kontrollera och kontera fakturor gällande de uppdrag man är ansvarig för
• Medverka vid olika former av kundmöten samt vara kontaktyta till kunder i de uppdrag som avtalats

Andra arbetsuppgifter kan vara att t.ex. bidra till att upprätta kontakter och samarbete med befintliga och framtida leverantörer och underentreprenörer. Vara med och medverka för system för driftövervakning, energi- och felstatistik samt underhållssystem. Tjänsten omfattar ca 40 timmar per vecka.

Du kommer att arbeta med ett varierat anläggningsbestånd t.ex. produktionsanläggningar för fjärrvärme (s.k. närvärme), anläggningar för kylproduktion (även värmepumpar), biobränslen samt anläggningar för produktion av ånga till industrin m.m.

KRAV FÖR TJÄNSTEN

Utbildning:

  • Utbildning: Ingenjör/tekniker inom området eller därmed jämförlig högskoleutbildning, energi, maskin, fastighets m.m.
  • Goda skrift- och språkkunskaper i svenska och engelska.
  • Datorvana och vana att arbeta i projektform.
  • Körkort är ett krav.
  • Marknadsförings- och försäljningsutbildning är en merit.
  • Ca 5-10 års erfarenhet inom produktionsteknik.
  • Du har arbetat inom energiproduktion eller inom andra teknikorienterade tjänster/produkter.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt ta initiativ till befintliga och nya arbetsuppgifter.
Du är flexibel och anpassningsbar för nya utmaningar. Som ingenjör skall du vara kreativ och ha förmågan
att vidareutveckla dig själv, dina arbetsuppgifter samt medverka till företagets utveckling. Vidare ska du vara kundtillvänd med hög servicegrad samt ha förmågan att visa företaget utåt.

Internutbildning kommer att förläggas i en utbildningsplan för yrkesrollen.

Frågor om tjänsten och företaget besvaras även av Max Jansson, 08-794 07 00. Mail: max.jansson@bravida.se

INTRESSERAD ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM KAN VARA DET?

Ring eller skriv till:
Kenneth Arveklint
Optimum Human Resources AB
Svartmangatan 16
111 29 Stockholm

Mail. kenneth.arveklint@optimumrekrytering.se

Tfn 08-40027906 eller 073-529 59 49
Svar emotses snarast.

drifttekniker2