Ventilation

Ett av de fyra elementen är luft
Luft en naturkraft. På vintern när det är stora differenser mellan inomhus- och utomhustemperaturer, ökar den termiska kraften (skorstensverkan). Denna innebär kanske att vi skulle kunna varva ned ventilationen under vintern och med bibehållen komfort spara energi och pengar.

Fräsch, frisk och rätt kyld eller värmd luft betyder allt mer i dagens och framtidens samhälle. Lagstiftningen ställer krav på att viss luftväxling och renhet ska uppfyllas. Kraven kan beskådas i Boverkets byggregler. Men utan luft fungerar varken människan eller några tekniska processer. Människors hälsotillstånd och välbefinnande påverkas av att vi vistas den mesta av vår tid inomhus, endera på arbetsplatsen eller i våra bostäder.

Ett sätt att säkra för en god miljö inomhus med en långsiktigt hållbar energianvändning är att installera eller optimera ventilationen med utgångsläget att studera och samordna hela fastighetens möjligheter till att bli energieffektivt.

Vega Energi kan erbjuda lämpliga lösningar för luftbehandling genom vår tekniska kompetens och våra resurser.

Vi kan vara med från idé till att sköta anläggningarna. Vi har know-how och resurser inom ingenjörs-, installations-, drift- och underhållsteknik.
Vi kan utföra de flesta varianter av entreprenader, som omfattas inom området ventilation. Verksamhetsområdet luftbehandling omfattar all teknologi som avser ventilation, luftkonditionering, återvinning, luftbehandlingsanläggningar med kyla och värmepumpar.

En totalentreprenör för ventilationssystem.
Utöver att leverera apparaturen till luftbehandlingssystem för alla kategorier av fastigheter, erbjuder vi även en rad tjänster inom området.

Kontakta Vega Energi när du planerar att åtgärda fastighetens luftbehandlingssystem.
Vi utför Projektering, Ritningar, Installation, OVK-besiktning, Service samt Injustering av ventilation-, kyl- och rörsystem, ofta i ett totalkoncept. Vi arbetar med installationer för bl.a. ventilation, värme, kyla samt styr- och reglerteknik.
Vårt mål är att se till varje del i fastigheten, så att anläggningen samverkar till en maximalt effektiv helhet.


Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

200x5_transpixventilation