NYHET 2014-02-10

VENCOM I BROMMA

Vega Energi har fått tilltron av VENCOM att fortsätta sitt uppdrag i Bromma Blocks

Vencom

Vencom Property Partner har förvärvat från KF Fastigheter centrum området Bromma Blocks. Vencom har gett Vega Energi uppdraget att fortsätta med drift och underhåll på fastigheternas tekniska installationer.

Vencom Property Partners är en investerare och asset manager med fokus på den Nordiska fastighetsmarknaden. Kärnverksamheten är strategisk asset management i partnerskap med internationella fastighetsinvesterare. Vencom har även omfattande erfarenhet och kunskap inom detaljhandel, vilket har varit värdefullt i detaljhandelsrelaterade investeringar och projekt.

Från VENCOMs hemsida: www.vencom.se

VENCOM har kommersiella fastigheter i Täby, Lidingö, Värmdö, Kungens Kurva, Infra City och Uppsala.

Ronny Axelsson, VD på Vega Energi välkomnar Vencom som kund och ser fram mot givande samarbete.