NYHET 2014-12-17

VENCOM I BROMMA

Vega Energi har fått tilltron av VENCOM att fortsätta sitt uppdrag på köpcentret Bromma Blocks och dessutom ta hand om deras köpcentrum i Arninge och Boländerna.

vencom_stror

Vencom har gett Vega Energi uppdraget att fortsätta med drift och underhåll på fastigheternas tekniska installationer I Bromma Blocks. I Avtalet ingår även köpcentrumen i Arninge och Boländerna i Uppsala. Uppdraget innefattas även energieffektivisering av fastigheterna. Dessa 3 köpcentrum omfattar ca 160.000 m².

Starwood Capital Group har förvärvat 7 st fastigheter av KF Fastigheter. Bl.a. centrumområdet Bromma Blocks, Arninge och Boländerna i Uppsala. Vencom Property Partner är Starwoods operativa partner i Sverige.

Vencom Property Partners är en investerare och asset manager med fokus på den Nordiska fastighetsmarknaden. Kärnverksamheten är strategisk asset management i partnerskap med internationella fastighetsinvesterare.
Vencom har även omfattande erfarenhet och kunskap inom detaljhandel, vilket har varit värdefullt i detaljhandelsrelaterade investeringar och projekt.

Från VENCOMs hemsida: www.vencom.se

VENCOM har kommersiella fastigheter i Täby, Lidingö, Värmdö, Kungens Kurva, Infra City och Uppsala.

– Ronny Axelsson, vice VD på Vega Energi välkomnar Vencom som kund och ser fram mot givande samarbete.