NYHET 2011-05-05

 

Vega Energy Academy

Vega Energi har fått uppdraget att bistå med utbildning på ånga, värme och processer för Ceralia Foods Fabrik i Järna. Uppdraget utförs i samarbete med Telge Nät AB, Ceralia Foods och Lantmännen.

 

Lantmännen Ceralia Foods tillverkar livsmedel, färdig mat eller basvaror. Kända varumärken är Kungsörnen, AXA, Gran Gusto, Go Green, Frigodan och Ögon Blink.

www.cerealiafoodservice.se

Telge Nät är ett bolag inom Telge koncernen som äger, utvecklar och underhåller näten för el-, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp.

www.telgenat.se

I samhället Järna strax utanför Södertälje har Lantmännen Ceralia Foods en fabrik som bl.a. tillverkar Kungsörnens pasta. Inom produktionen i Järna arbetar totalt 150 personer. Idag tillverkas totalt 180 artiklar i Järna och antalet råvaror och emballage-komponenter är ca 700 st.

I samma område har även Telge Nät en produktionsanläggning för fjärrvärme och hetvatten.

Dessutom äger Lantmännen och Telge en gemensam produktionsanläggning för fjärrvärme och hetvattten som använder restprodukten havreskal som bränsle. Havreskalen kommer från Lantmännens fabrik i Järna.

Syftet med utbildningen var att höja kompetensen på drift- och underhållspersonalen hos både Lantmännen och hos Telge. Därutöver även att förbättra samordningen mellan produktion, distribution, process och fastigheter. Undervisningen innehåller förutom de teoretiska delarna även den praktiska hanteringen på plats.

 

Utbildningen innehöll följande delar:

Ÿ    Kraft- och värmeteknik

Ÿ    Fjärrvärmeteknik

Ÿ    Vattenbehandling

Ÿ    Kylteknik

Ÿ    Underhållsteknik

Ÿ    Energieffektivisering

Ÿ    Miljökunskap

Ÿ    VVS-teknik

Ÿ    Process och produktions samordning

Ÿ    Styr- och reglerteknik

vegaenergyacademy

 Kontaktperson på Vega Energi är Ronny Axelsson