NYHET 2012-09-19

Vega Academy

Vega Energi AB har upprättat ett program kallat Vega Academy som innehåller utbildningar och kurser för att upprätthålla och utveckla kompetensen på företaget.

 

Programmet innehåller bl.a en intern övergripande introduktionsdel som i sin tur är uppdelad på följande delar:

Introduktionsprogram, företagsinformation, policys och regler, medarbetaren i företaget, arbetsmiljö och ekonomi. Dessutom genomförs en examina på verkställd utbildning.

 

Dessutom innehåller programmet interna teknikutbildningar inom olika områden samt externa utbildningar såsom Heta Arbeten, HLR, ABC samt ett antal kravutbildningar som t.ex. upprätthållande av behörigheter, ESA, SSG Entré, Safety Work, fallskydd etc.

 

Under hösten 2012 genomfördes ett omfattande introduktionsprogram för samtliga medarbetare på Vega Energi. En stor vikt har lagts på arbetmiljö i detta program och detta kommer även att fortsätta under 2013.

 

Kontaktperson för Vega Academy hos Vega Energi AB är Max Jansson.

 

almnas