NYHET 2014-09-18

VÄRMEPUMPAR – UTBILDNING

Vega Energi har under hösten 2014 höjt kompetensen inom värmepumpsteknik.

hur-fungerar-en-vaermepump[1]-stor

För att höja kompetensen inom värmepumpar har Vega Energi utbildat sina medarbetare inom värmepumpsteknik. Utbildningen har genomförts i samarbete med Martin Alvefjord, som innehar stor kompetens på värmepumpar. Utbildningen genomförs med en teoretisk del och en praktisk del. För den praktiska delen har vi fått tillåtelse av Stockholmshem att nyttja deras värmepumpsanläggningar i utbildningssyfte. Vi har även bjudit in kunder till att medverka vid utbildningen, bl.a. från Riksbyggen. Hittills har utbildningen varit väldigt uppskattad, och som de gamla grekerna sa, ny kunskap skapar behov av mer kunskap.

Utbildningens innehåll har i stort varit enligt följande:

• System – uppbyggnad – olika lösningar
• Funktioner
• Praktiska tips för drift och underhåll
• Optimering
• Praktisk drift och underhåll på befintliga anläggningar