VÄRMEKAMERA!

Passa på nu!

Hitta energitjuvarna medans det är kallt ute!

 

Fastigheten kanske läcker dyrbar värme – men var exakt finns läckagen?

Ett sätt att få vetskap är att använda värmekamera.

Med värmekamera kan vi upptäcka var fastigheten läcker värme och drar in kyla.

Metoden är en bra hjälp för att göra energibesparande åtgärder.

Vi kan upptäcka kalldrag i fastigheten, en otät entrédörr och otätheter kring  fönster eller i ytterväggar, i tak och golv. Det är också vanligt i dörr- och fönstersmygar, i reglar och genomföringar.

Efter vi fotograferat och besiktat fastigheten eller anläggningen,  gör vi en analys och sammanställer en rapport.

 

Med värmekamera-besiktning kan vi upptäcka…

  • värmeläckage och kalldrag

  • fukt- och vattenskador

  • angrepp i material från möss eller andra skadedjur

  • dolda rör och ledningar i mark, golv, väggar och tak

  • trasiga golvvärmeslingor

  • gasläckor i energifönster.

  • överbelastningar i elsystemet

 

Kontakta oss för en prisuppgift och en bokning för en besiktning.

 

Tel: 08-794 07 00

värmekamera@vega-energi.se

”Fråga efter värmekamera-besiktning”

Klicka här för att kontakta oss

  transpixbemanning