Värme

Människor behöver värme
När vintern annalkas, är det precis som med bilen, man ser över värmeanläggningen och preparerar så att den skall tåla en ”frostnatt”.

Det finns många ord man kan använda för olika typer av anläggningar för värme. Panncentral, värmeverk, värmesystem, undercentral, fjärrvärmecentral etc. Sen beror det var systemet finns, i produktion, distribution eller som ett system i fastigheten. Anläggningen kan eldas med biobränslen, gas, eldningsolja m.m. eller så finns elpannor, värmepumpar osv.

Vår erfarenhet är att de flesta fastighetsägarna inte vill vara innovatörer på detta område och få en försöks – eller demonstrationsanläggning och ”jaga decilitrar” i marginalen. Som senare visar sig fördyra värmeförsörjningen på servicesidan.

Nej , det handlar mer om driftsäkerhet, ekonomi, livslängd och hur lättservad en anläggning är.

Om Er befintliga anläggning har tjänat sitt syfte är det dags för en förnyelse. En ny anläggning som planeras bör anpassas till dagens krav på effektivitet, miljökrav och flexibilitet.
Just nu är det väldigt aktuellt att minska vårt oljeberoende och genomföra miljöförbättringar.

En installation för värmen kan innefattas som en delentreprenad eller totalentreprenad på anläggningar för energiproduktion, eller för tekniska installationer och system på industri och i fastigheter.

Kontakta oss
Genom att kontakta oss tar Ni första steget till en diskussion om en mer ekonomisk värmeanläggning, vare sig det handlar om att se över en befintlig anläggning eller att installera en ny.

För oss innebär rationell energianvändning en samverkan av 5E: Ekonomiskt, Enkelt, Ekologiskt, Effektivt och Energisnålt.

Vega Energi – din energipartner.

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

200x5_transpixvarme