Utredningar

En idé till eller en förutsättning

När er organisation är ”slimmad” och när tid och resurser tryter, kanske ni behöver råd och stöd med tekniska lösningar, felsökning, statusbestämningar, budgetkalkyler eller helt enkelt information om vilka alternativ och fallgropar som finns innan ett beslut till investering tas.
Vega Energi kan utföra krävande tekniska utredningar eller avancerade bedömningar, men utför oftast utredningar som ger snabba och enkla svar på dina frågor.

Vega Energi tar fram förslag till åtgärdsprogram, rekommendationer och investeringsanalyser utifrån ditt företags krav på återbetalning av investerat kapital.

Sammanfattning Utredningar

  • Felsökningar
  • Statusbedömningar
  • Bästa alternativanalys
  • Idéer och förslag till tekniska lösningar
  • Handlingsplaner
  • Budget och kalkylering
  • Beslutsunderlag
  • Konsekvensanalyser (teknik- ekonomi – miljö)
  • Kartläggningar
  • Mätanalyser

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

200x5_transpixutredningar