UTBILDNING

PÅ PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FÖR PROCESS ELLER VÄRME-KYLA.

Utnyttja tillfället!

Att optimera anläggningskostnader och driftsäkerhet kan i förekommande fall innebära att en planerad investering kan skjutas på framtiden.

Samtidigt som vi ”driftar” anläggningen, analyserar vi era processer för att få nya infallsvinklar och stöd för att få en optimalt fungerande anläggning. Med utgångspunkt från detta föreslår vi eventuella förändringar i körstrategi. Vi erbjuder driftoptimering på alla typer av anläggningar för process- eller energiproduktion. Vi har kompetens inom samtliga förekommande eldningsutrustningar: oljebrännare, pelletsbrännare, flisbrännare, pulverbrännare, gasbrännare, stokers, retorter, rosteranordningar, mfl. Även förkommande kylanläggningar för process- eller komfortkyla har vi kompetens inom. Vi erbjuder ett antal olika typer av optimeringskontrakt för att säkerställa en så driftsäker och energieffektiv anläggning som möjligt. Allt ifrån uppdrag på några månader till flera år.

I driftoptimering kan ingå….

 • Målsättning på uppdraget

 • Kartläggning av anläggningen, logistik och inköp

 • Mätningar

 • Analyser för driftstrategier

 • Dokumentera erhållna utgångspunkter

 • Drift- och underhåll under uppdragstiden

 • Test av driftscenarier

 • Åtgärdsförslag

 • Projektledning på utförandet

 • Uppföljning av anläggningen och utförda åtgärder

 • Resultatrapport

 • Framtidspotentialer

 • Rutiner för SDOA (systematiskt driftoptimeringsarbete)

 • Implementering och återlämning

Kontakta oss för en presentation av driftoptimering SDOA.

Tel: 08-794 07 00 sdoa@vega-energi.se

”Fråga efter driftoptimering”

 

 

Klicka här för att kontakta oss

transpixbemanning