Utbildning fastighetsdrift

Kompetensutveckling

Vega Energi kan erbjuda dig som kund utbildningar inom teknik- arbetsmiljöområdet.
Målgrupperna för våra utbildningar är främst drift- eller fatighetstekniker, förvaltare och ingenjörer.

Kurserna genomförs i alternativt i egen regi eller med hjälp av inhyrda föreläsare som valts ut bland specialister från näringsliv och högskolor.
Vega Energi samarbetar med JA Kompetens för vissa så kallade kravutbildningar (se meny till höger)

Våra utbildningar och kurser är så kallade öppna utbildningar och kurser på mellan en halv dag till 3 dagar. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder Vega Energi en mötesplats där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher.
Vi kan även erbjuda anpassade kurser och seminarier för t.ex. energileverantörers kunder inom energieffektivisering.

Våra utbildningar ska göra skillnad. Vårt mål är att vi uppnår detta genom att vi överför kunskaper och färdigheter som kommer den enskilde medarbetaren till godo.

Vidare är vår målsättning att vara ett företag som kan bidra med vår mångåriga erfarenhet och kunskap.
Vi hjälper gärna till att planera olika utbildnings- och utvecklingsprojekt som ni har för avsikt att genomföra.

Välkommen att kontakta oss!

transpixutbildning