Bravida med Vega Energi medverkade vid Examen med Stipendieutdelning på Tekniska Museet

Vega Energi och dess ägare Bravida är engagerade i olika utbildningar, bl.a hos utbildaren STI. Bland annat Drifttekniker – Kraft & Värme, Driftingenjör – Kraft och Värme, Kyl- och värmepumpstekniker samt tekniker inom fastighetsautomation. Exempelvis finns vi med i ledningsgruppen för några av dessa utbildningar.

”Det var ett mycket lyckat examensfirande på Tekniska Museet där ca 150 personer deltog. Däribland fanns de studerande, företagsrepresentanter, utbildningsledare, styrelse och medarbetare på STI.

Vi på STI är mycket glada över att av de 129 studerande som avslutade sina studier får 86% ut examen vilket är en kraftig höjning jämfört med de senaste åren. Det är dessutom glädjande att de flesta av dem redan har fått jobb!

Vi vill önska de studerande stort lycka till och vi är säkra på att det kommer att gå utmärkt i deras framtida karriärer.”

OBS! Hämtat från STI:s hemsida: http://www.sti.se/aktuellt/examen-2015/

Kontakt på Vega Energi är: Max Jansson