Vega Energi har fått uppdraget av Lantmännen Cerealia i Järna att uppgradera fabrikens processluftsinstallationer.

Processluften nyttjas för fabrikens pneumatiska system och har högt ställda krav på oljefri och fuktfri luft eftersom fabriken tillverkar livsmedel.

Arbetet har i stort bestått av demontage av befintlig utrustning och montage av ny utrustning. Bl.a demonterades 2 av de befintliga kompressorerna och en renoverad behölls som redundans. En st ny större kompressor installerades. Vega Energi har även byggt och installerat nya kyltorkar och värmeåtervinning samt nödkyla. I arbetena har befintligt kompressor rum nyttjats för uppdateratering rördragning, utjämningskärl, vätskeburen värmeåtervinning och nya kyltorn med nödkylning.

Syftet med uppgraderingen var att erhålla en högre tillgänglighet på denna så viktiga tekniska del i fabriken samt att förbättra ekonomin på systemet. Delar av anläggning föll för det så kallade ”åldersstrecket”.

Kontakt på Vega Energi AB : Ronny Axelsson 0733-27 95 01.