Vega Energi har fått fortsatt förtroende att arbeta med energieffektivisering i fabrikerna i Västberga.

Nu fortsätter vi med år nr 3. Vi startade 2013 och har nu 2 år med uppföljning på fjärrvärme, elförsörjning och miljökonsekvenserna av arbetet. Med dessa 2 års besparingar finns nu möjlighet att gå vidare och göra även investeringar som ytterligare kommer att minska energianvändningen.

ENRAT kallar vi metoden som används. Inom denna metod har vi även tagit fram ett uppföljningsinstrument kallat ”börskurvan” som visar uppnådd ackumulerad besparing.

Nu har vi även påbörjat arbetet i processlokalerna och med specifik processutrustning. Vi studerar möjligheterna till effektiviseringar.

Resultat till maj 2015.

  • Minskat värmeförbrukningen med 26%
  • Minskat el-förbrukningen med 3%
  • Minskat med ca 200 ton CO2

Kontakt på Vega Energi: Max Jansson