Vega Energi har fått uppdraget att utbilda Telge Näts fältpersonal i säkerhet och arbetsmiljö för produktionsanläggningar.

Läs mer här