Vega Energi har fått uppdraget att genomföra tekniska riksinventeringar hos Lantmännen, Cerealia, Järna

Under 2014 – 2015 har Vega Energi genomfört riskinventeringar med analyser och åtgärdsplaner på ång-, matarvatten- och värmesystemen i fabriken, Lantmännen Cerealia i Järna. Motivet är att säkerställa tillgängligheten på systemen och samtidigt uppdatera arbetsmiljön. Metodiken har varit intervjuer, okulär besiktningar, protokoll med foton, analys och åtgärdsplaner. Inventeringarna har utgått från krav bland annat från AFS 2002:1 § 3 – 12 samt enligt gällande lagkrav.

Kontakt på Vega Energi: Ronny Axelsson