Fortum Värme har tecknat ett avtal med Vega Energi om mobila energicentraler a la Prima Energi.

Fortum Värme är samägt av Fortum och Stockholms stad. Bolagets kärnverksamhet är fjärrvärmeproduktion och -försäljning till Stockholmsregionen. För att säkerställa leveranser av värme och kyla m.m. har Fortum Värme tecknat ett avtal om mobila energicentraler. Läs mer här (koppla till nyheten om ”Prima Energi”).

Kontakt på Vega Energi AB : Ronny Axelsson 0733-27 95 01.