Vega Energi har fått förtroendet att driva och underhålla ytterligare en anläggning i Täby

Från och med 1 januari 2016 har Vega Energi fått förtroendet för ytterligare en anläggning i Täby kalla PC City.

Fortum Värme har ett samarbete med några bostadsrättsföreningar om denna anläggning och fjärrvärmeleveranser. Anläggningen har en installerad kapacitet på ca 25 MW fördelad på 2 stycken värmepumpar , 1 st panna för träpulvereldning, 2 st oljeeldade pannor samt en elpanna.

Anläggningen producerar ca 45 GWh/år fjärrvärme.

Anläggningen försörjer fastigheterna till dessa tre BRF:er i Täby – Näsbydal – Grindtorp.

Uppdraget innefattar drift- och underhåll av anläggningen och inkorporeras i befintligt avtal för småskalig produktion med Fortum Värme.

– Vi på Vega Energi uppskattar att vi fick detta förtroende av Fortum att få var med att driva och underhålla denna anläggning, säger Max Jansson på Vega Energi.