Vega Energi satsar på att bygga upp en verksamhet för mobila energiaggregat och centraler.

Verksamheten kommer att marknadsföras via varumärket ”Prima Energi” och med parollen ”energi i rörelse”.

Det handlar om att trygga och säkerställa leveranser av värme, kyla eller ånga. Några exempel kan vara vid planerade revisionsperioder, planerad reparation av basproduktion, vid oplanerat haveri eller som stand-by för att säkerställa leveranser.

Vega Energi håller i hela leveransen av ”Prima Energi”. Transporter, uppställning och inkoppling, drift och skötsel, avveckling samt borttransport. Bekvämt och enkelt.

Vi kan erbjuda detta inom fjärrvärme (värme – varmvatten), fjärrkyla, komfort- eller processkyla och ånga. Vi studerar även att komplettera verksamheten med portabla el-aggregat.

Just nu kan vi erbjuda produkter inom värme från 50 kW till 12 MW, inom kyla från 5 kW till 1,2 MW samt ånga från 600 kg/h till 16 000 kg/h. Vi kan även erbjuda värmeprodukten som biobränslebaserad inom vissa storlekar.

Tanken är att våra kunder ska via ett abonnemang ska kunna hyra utrustningen av oss med olika förutsättningar på hyreslängder och storlek etc.

  • Fördelar med ”Prima Energi” är följande:
  • Säkerställer leveranser
  • Kan utnyttja sina investeringar mer optimalt
  • Mer flexibla perioder för revisioner
  • Ökad tillgänglighet på anläggningen
  • En partner som sköter detta