Vega Energi har fått uppdrag som kursledare åt Stockholms Tekniska Institut

 Stockholms Tekniska Institut som i vardagligt tal ofta uttala STI, bedriver utbildningar inom Yrkeshögskolan .

STI:s fokus är utbildningar inom teknikområdet. Inom vårt branschområde finns t.ex utbildning till, ”Ingenjör Energieffektiva Byggnader”, ”Ingenjör inom Automation”, ”Kyl & Värmepumptekniker”, Drifttekniker Kraft & Värme samt Ingenjör Drift-Kraft-Värme.

För utbildningen Ingenjör Drift-Kraft-Värme har Vega Energi med Max Jansson som kursledare utbildat eleverna i ett delmoment inom kursen Operativ Drift. Kursen har både en teoretisk del och en del med övningar i fält.

Kursen innehåller exempelvis förklaring av driftoptimering av anläggningar, grundläggande kunskaper om uppstart och drift av kraftvärmeanläggningar och förkommande delsystem, genomgång flödesscheman, symboler och sekvensscheman, övning att följa upp ett system och att rita ett schema över systemet, orientering om myndighetskrav, elmarknaden, prognoser för bränsleanvändning samt värme- och elproduktion, kännedom om effektivisering av komponenter och system m.m.

Ett uppdrag för Återväxten till vår egen bransch säger Max Jansson, Vega Energi.