Vega Energi har fått i uppdrag av Nobina Sverige att svara för drift och underhåll på bussterminalernas tekniska system.

Nobina Sverige AB är landets ledande bussföretag, med en marknadsandel på nära 30 % inom den offentliga busstrafiken. Nobina Sverige AB har drygt 6000 anställda, 2300 bussar och en omsättning på drygt 4,4 miljarder kronor per år. Verksamheten bedrivs i ett tjugotal lokala trafikområden med garage, verkstäder och kontor på över hundra orter runtom i Sverige. Företaget ingår i Nobinakoncernen som är ett av Europas tio största företag inom persontransporter. Även det fristående bolaget Swebus Express ingår i denna koncern. Huvudkontoret ligger i Solna. Vega Energis uppdrag är att svara för drift och underhåll på tekniska installationer exempelvis bussramper, depåbyggnader och terminaler för bussar. Avtalet är i första steget regionalt för bl.a. depåerna i Bollmora, Haninge, Jordbro samt Ösmo. Dessutom ska Vega bistå Nobina med tekniska resurser och kompetens inom området. I överenskommelsen ingår även optimering av energi i byggnaderna.

Kontakt på Vega Energi AB : Ronny Axelsson 0733-27 95 01.