Vega Energi har fått uppdraget att energideklarera flerbostadshus i Brandbergen och i Västerhaninge.

Vega Energi har fått i uppdrag av Akelius Fastigheter AB att utföra energideklarationer avseende ”MILJONPROGRAMMET” flerbostadshus med totalt 1.096 st lägenheter samt därtill ett par separata byggnader kontor/verkstad och matbutik. Energideklarationerna godkänns av personlig certifierad energiexpert enligt Boverkets nya gällande lagkrav från 1 juli 2015. Energianvändningen beskrivs i deklarationen som energiprestanda.
http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/vad-ar-en-energideklaration/

Det aktuella bostadsområdet hade bl. a relativt nya fjärrvärmecentralen installerade år 2012 samt höghusen hade utetemperaturkompensering på frånluftsfläktarna, vilket säkerligen bidrog positivt till erhållna energiprestandan.

Vega Energi kan utföra denna typ av energisparåtgärder i syfte att energieffektivisera en fastighet.

Kontakt på Vega Energi är Patrik Wildjang