Vega Energis enhet för undercentraler ”snurrar på” och kommer att lanseras under varumärket Exchange!

Respons från en kund.

”Vi hade ett styrelsemöte igår som avslutades med ett besök i källaren där vi beundrade vår nya anläggning och det fantastiskt fina jobb som ni har gjort hos oss.

Vi ger rekommendationer till alla som bara frågar !!!”

Helena Wiklund, BRF Gambrinus 5.

En mycket trevlig respons och referens för oss på Vega Energi!

Kärt barn har många namn brukar man säga. Fjärrvärmecentral, undercentral, energicentral, värmeväxlare m.m. Men det spelar inte så stor roll vad vi kallar det, vi kan i alla fall göra jobbet att byta ut en fjärrvärme- eller fjärrkyla central. Vi själva har sedan 2006 kallat det för ”Exchange”.

Det är Vega Energis ingenjörs-grupp som ansvarar för detta och förtillfället har vi många förfrågningar om att byta ut undercentralen.

Förutom att byta ut själva värmeväxlarenheten kan vi även utföra ombyggnader av rörsystem, byte av stamventiler, byte av radiatorventiler, uppgradering av styrsystem samt injustering av värmesystemet.

Exempelvis på ett av våra senaste projekt så byggde vi om med att separera ventilationssystemet och värmesystemet för att erhålla energibesparingar och ett bättre inomhusklimat.

Det finns mycket att berätta om hur man byter värmeväxlare i en fastighet. Om hur man installerar ett fungerande och effektivt värme- och kylsystem som ska ticka och gå i trettio år framåt. Men Vega Energi, Exchange genomför oftast ett dylikt uppdrag nyckelfärdigt.

Kontakta oss på Vega Energi, Telefon 08-794 07 00 så kanske vi kan hjälpa er att få ”snurr” på undercentralen.

Kontakt på Vega Energi: Gunnar Ekman