Vega Energi fick förtroendet att genomföra Energirådgivning – Energismarta Fastigheter i Ekerö kommun under 2015 inom uppdrag för Energimyndigheten.

Ekerö kommun anlitar Vega Energi AB för utförande av uppdraget under 2015.

Konsulthjälp inom den kommunala energi- och klimatrådgivningen enligt projekt Energismart Företag och Fastigheter. Det handlar om att kontakta fastighetsägare, besiktning, rådgivning på plats samt att sammanställa en rapport med bl.a. förslag på energisparåtgärder från besiktningen.

Syftet är att hjälpa samhället i stort med energibesparingar.

Besök gärna hemsidan med bra tips i energi- och klimatfrågor utifall ni önskar ta del av miljö- och energitips:
http://www.energiradgivningen.se

Kontakt på Vega Energi: Patrik Wildjang