Företagsdagen som sammanför arbetsliv och studeranden.

Tisdagen den 6 oktober bjöd Stockholms Tekniska institut (STI) samarbetande företag till sin årliga företagsdag. STI hade ca 200 elever som medverkade denna dag inom områdena Drift – kraft och värme, Kyl- och värmepumpsteknik, Energieffektiva byggnader, Elinstallation och konstruktion samt Järnvägsteknik. De medverkande företagen fick möjligheten att ställa ut för att presentera företaget, dessutom fanns möjligheten att knyta kontakter med studerande.

Magnus Öhman, VD på STI informerade om STI:s förändringsresa och samarbetet mellan företagen.

Både Bravida, Vega Energi och TSM ställde upp med varsin monter.

Kontakt på Vega Energi är: Max Jansson
Kontakt på TSM är: Hamid Bakhtiari