NYHET 2013-10-08

Turbinhaveri

När ett haveri uppstår på en energianläggning kan det uppstå effektbrist till kundleveransen. I detta fall fanns det redundans beroende på att det inte var driftsäsong.

turbinhaveri-stor

Vega Energi driver ett antal kylanläggningar åt kunder. På en av dessa uppstod ett Turbinhaveri i en av kylmaskinerna.

Vega Energi samverkade för kundens räkning med reparationsarbetet på maskinen. Dirigerade, anvisade och agerade projektledare mot leverantörer och såg till att tidplanen hölls och att maskinen stod klar till driftsäsongen.

Utredningen som utfördes efter haveriet visade på ett troligt scenario för haveriet, nämligen att det var turbinens lager som skar och brast i mindre beståndsdelar. Detta orsakade i sin tur att turbinrotorn kantrade och ”bromsades” upp av det omslutande turbinhuset (se bild).

Analysen gav också besked om att det sannolikt var elektroniskt orsakade lagerskador, s.k. EDM.

EDM (Lagerströmmar) eller strömpassage i lager kan orsakas av externa strömkällor – interna strömmar eller spänningar i motorn som i sin tur är orsakade av frekvensomriktare eller induktiva axelspänningar.

Mer finns att läsa om lagerströmmar på: http://www.drivteknik.nu/skolan/skola-lagerstrommar

Maskinen reparerades med ny turbin, axel samt nya lager med specifik jordning monterades. Maskinen driftas nu under s,k kylsäsong.