Vi har lång erfarenhet av sjukhusdrift. Våra drifttekniker som jobbar på sjukhuset är vana att arbeta i känsliga miljöer som behöver lite extra hänsyn.

De är serviceinriktade och ser till att utföra arbetet så bra och effektivt som möjligt ur både tids-kostnads och miljöperspektiv.

Tillbaka till TSM.