Affärsområde teknisk byggnadsdrift tillhandahåller t.ex. tekniska funktioner på förvaltningsobjekt inom trafik och transportanläggningar (spårbunden eller hjulförsedd). Referenser är Storstockholms Lokaltrafik, Arriva, Keolis och Nobina. Samt teknisk förvaltning inom detalj- och volymhandelsplatser samt för shoppingcentrums.

Dessutom utför affärsområdet teknisk förvaltning inom försvarsanläggningar. Referenser: Berga Garnison, Muskö, Karlbergs Slott, Ursvik och Svea Livgarde. Samt inom livsmedelsindustrin. Referenser: Lantmännen Cerealia i Järna.

Förutom detta har gruppen kompetens inom distributionsnät, värmepumpar, fastigheters värme- och varmvattensystem. Referenser: Värmevärden, Stockholmshem, Mercure Hotel, Ekesiöö Byggmarknad, Stadsholmen och ett stort antal bostadsrättsföreningar.

Affärsområde teknisk byggnadsdrift kan m.a.o. bistå med kompetens på de flesta tekniska installationer inom området, även exempelvis rörmokeri, mekanik, elinstallationer samt styr- och reglerresurser

Klicka här för att kontakta oss.

Fastighetsteknik

Referenser