Vi servar och installerar fastighetstvättmaskiner, vitvaror, gasspisar och storköksutrustning i din fastighet.

Eftersom vi är fabrikatsoberoende kan vi installera varor efter dina behov. Vi är verksamma i hela Storstockholm.

  • Vi servar och installerar fastighetstvättmaskiner, det vill säga maskiner i tvättstugor som betjänar flera hushåll.
  • Vi utför periodiskt underhåll, till exempel rengöring av luddfilter för att förhindra brand.
  • Översyn av befintlig maskinpark.
  • Vi genomför ROT-ombyggnader och helrenoveringar av din tvättstuga.
  • Dessutom reparerar vi trasiga maskiner och ger kostnadsförslag på ny maskin om den gamla behöver bytas ut.

Tillbaka till TSM.