Vi tar hand om dina byggnader. TSM utför tillsyn och skötsel, teknisk service samt planerat och felavhjälpande underhåll.

Vi har teknisk specialkompetens som omfattar alla de system som kan ingå i en modern fastighet. El, kraft och reservkraft, styr-& regleranläggningar, kyla, ventilations- och värmeanläggningar samt olika typer av specialanläggningar.

Vi bygger upp en driftorganisation för dig.Vi har funnits med länge och vi har lärt oss att uppskatta enkelhet.Därför har vi byggt ett kvalitetssystem som förenklar för både oss och våra kunder.Hyresgäster och du som kund ska alltid ha tillgång till felanmälan, personal, rapporter och annan relevant information.

Tillbaka till TSM.