Vega Energis avdelning för teknisk fastighetsdrift erbjuder totallösningar för optimal förvaltning av alla typer av fastigheter.

Vega Energi har ett tekniskt helhetsperspektiv. Vi har kunskap om samspelet mellan de olika installationerna och ser till att de olika systemen utnyttjas på bästa sätt. Då får du en säker drift, nöjda hyresgäster och ökad lönsamhet.

TSM – tjänster

Driftavtal: Tillsyn & skötsel / felavhjälpande & förebyggande underhåll
Jour – rätt insats snabbt!
Tvätt- och vitvaruservice
Riksavtal
Sjukhusdrifta
Energi

Systematisk tillsyn innefattar bland annat tillsyn och skötsel, vilket betyder att vi gör ronderingar och ser över din anläggning. Regelbundna avläsningar och tydliga återrapporteringar gör att du alltid har en installation i topptrim.

Vi erbjuder också teknisk service i form av felavhjälpande och förebyggande underhåll, en jour som finns tillgänglig dygnet runt samt olika energitekniska tjänster, bland annat energideklarationer och energidriftavtal.

Klicka här för att läsa mer.