Supporttjänster

Vega Energi har lång erfarenhet av fastighetstekniska utredningar, analyser, installation och förvaltning och står gärna till med tjänst med följande tilläggstjänster. Kontakta oss för närmare villkor och priser.

Inventering, teknisk analys

Tjänsten riktar sig till installatörer som vill ha hjälp med teknisk inventering, underlag för dimensionering, teknisk dokumentation och dyl.
Till tjänsten finns även en HelpDesk-funktion som innebär att vi via telefon svarar på tekniska frågor rörande funktionen runt SweTherms fjärrvärmecentraler.

Driftsättning av undercentral

Tjänsten riktar sig till installatörer som vill ha hjälp med driftsättning, igångkörningsprotokoll och dyl. av SweTherms fjärrvärmecentraler

Intrimning, energioptimering

Tjänsten riktar sig till installatörer som vill ha hjälp med optimering av funktionen hos SweTherms fjärrvärmecentral efter installation.

Förvaltning

Tjänsten riktar sig till installatörer som vill ha hjälp med sina besök under garantitiden men också till en installatör som vill erbjuda sin kund ett ytterligare mervärde och komplettera sin leverans med förvaltning under garantitiden.

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

Inventering, teknisk analys
Driftsättning av undercentral
Intrimning, energioptimering
Förvaltning