Styr-IT

Nyckelfärdigt och flexibelt

Nyckelord för vår tjänst ”STYR – IT”. Kan man tala i termen ett nytt tekniksprång? Det har i alla fall hänt väldigt mycket. När det gäller en fastighets tekniska installationer handlar debatten idag om att med datakommunikation via styr- och övervakning drastiskt sänka kostnaderna och samtidigt öka komforten i fastigheten.

Våra tekniska system har nåtts av IT-revolutionen. Det handlar om att människan behöver kommunicera med maskiner och maskiner med andra maskiner oberoende av gränser och avstånd.

Nätverk, teleförbindelser, GSM, Internet, WAP, bredband, radio, sattelit etc. är tekniken. Och vi skall styra, reglera och övervaka.
Du hör kanske till dem som byter sin mobiltelefon och PC vart eller vartannat år. Fastighetens styr- och övervakningssystem måste ”leva” minst 10 – 15 år. I den finns en mängd teknisk apparatur av olika fabrikat och typer. Hur hanterar du revideringar, utbyggnad och nybyggnad för detta?

Vega Energi arbetar idag med de flesta fabrikaten på marknaden, och är även återförsäljare och ”Regin Gold Certified Integrators”. Mer om detta kan ni läsa om på Regins hemsida.

Kortfattat innebär detta att Vega Energi behärskar hela Regins program, från minsta givare till stora, integrerade system. Vidare genomgår personalen kontinuerligt kurser hos Regin och utbildas fortlöpande inom olika specialområden. Integratören har också tillgång till avancerad teknisk support för hela Regions produktutbud. Därmed har de både kompetensen och resurserna för att på bästa sätt tillgodose behoven på den lokala marknaden.

Definitioner

Reglering =  Sluten styrning. Ex. när man via en signal från mätning påverkar ett objekt med ett förinställt värde.

Styrning =  Avsiktlig påverkan. T.ex. stopp & start av ett objekt.

Övervakning
=  Via signaler kontrollera att en teknisk anläggning fungerar efter uppställda mål och parametrar.

Övergripande system
= Öppet system. T.ex. databaserat drift- och övervakningssystem med s.k. öppet programprotokoll, vilket är fabrikantoberoende. Systemet är utfört för att kunna styra och övervaka exempelvis ett fastighetsbestånd med specifika reglerobjekt där systemfabrikaten skiljer sig åt.

Kommunikation
= Att för ändamålet sända signaler och data (enkel eller dubbelriktad) via nätverk, teleförbindelser, GSM, Internet, WAP, bredband, radio, sattelit etc.

Signaler
=  Ett tillstånd från en mät- eller pulssignal. T.ex. ett analogt eller digitalt värde, in eller ut från en givare till en styrenhet och via denna till en styrmotor.


Mer information
Här kan ni ladda ner hela produktbladet för Styr-IT


Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

200x5_transpix200x5_transpixstyr-it