NYHET 2011-10-26

 

”Spets” kompetens

till Fortum Värme

Fortum Värme har tecknat ett avtal med Vega Energi för drift- och underhåll på de så kallade spetsanläggningarna distrikt nordvästra och City.

 

Avtalet innebär att Fortum kommer att nyttja Vega Energi för drift och underhåll samt beredskap på de spetsanläggningar Nordväst och City. Vega Energi ska bl.a. avlasta Fortums egen spetsgrupp.

Utöver värmeproduktionsanläggningar innefattar avtalet även Fortums kylanläggningar i distrikt Nordväst och City.

Vega Energi kommer efter en upplärningsperiod bemanna några utav anläggningar som innefattas i avtalet. Anläggningarna består av 7 st värmeproduktionsanläggningar, 3 st kylproduktionsanläggningar och 1 st pumpstation.

  Spetsen Fortum

 

Kontaktperson på Vega Energi är Christian Ek