NYHET 2011-10-17

 

Södertörns Högskola

Primär som är Södertörns Högskola förvaltare har tecknat ett avtal med Vega Energi som omfattar teknisk förvaltning, drift- och underhåll på deras fastighet i Huddinge.

 

Vega Energis uppgift är att bistå Primär med tjänster för teknisk förvaltning. Fastigheten som ingår i centrumär på ca 60 000 kvm och innehåller bl.a. värme, kyla, ventilation m.m

Södertörns Högskola bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här finns också en lärarutbildning med interkulturell profil.

I Flemingsberg finns det ca 70 utbildningsprogram och ca 400 fristående kurser.

För mer information se nedanstående länk.

http://webappo.web.sh.se/

Bilden hämtad från Södertörns Högskolas hemsida.

  Sodertorns Hogskola

 

Kontaktperson på Vega Energi är Christian Ek