Södertörn Fjärrvärme, förlängt konsultramavtal

 

SFAB har valt att upphandla Vega Energi AB som Tekniska Konsulter.

Södertörns Fjärrvärme har valt att upphandla Vega Energi AB ytterligare ett år som Tekniska Konsulter. Uppdraget är ett ramavtal och omfattar tekniska uppdrag på produktion, distribution och på fjärrvärmecentraler m.m. 

Södertörns Fjärrvärme är ett modernt energiföretag som ägs av det kommunägda Södertörns Fjärrvärme Ägar AB.

Huvudprodukten är fjärrvärme som levereras till 50 000 hushåll och företag i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Fjärrvärmen produceras till närmare 70% av förnyelsebara och miljöriktiga bränslen. Sedan 1998 levererar de även fjärrkyla.

Uppdragen för SFAB:s räkning kan innefatta tekniska utredningar, underhållsbehov, investeringsbehov, utbildningsbehov, potentiell energieffektivisering, förberedelser till energideklarationer, kvalité- och miljöaspekter samt inköp och upphandlingsförfarande.

 En del av underlaget är hämtat från www.sfab.se

 Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

  200x5_transpix200x5_transpixDriftadministration