NYHET 2014-03-03

SMÅSKALIG PRODUKTION, FORTUM VÄRME

Vega Energi har igen fått förtroendet för drift och underhåll på Fortums anläggningar

fortumvarme-stor

Vega Energi har tidigare haft avtal på en del av dessa anläggningar, nu får vi ett utökat avtal för drift och underhåll på 2 st större produktionsanläggningar, 1 st ångcentral, 35 st fastighetsanknutna panncentraler, ca 100 st fjärrvärmecentraler, 3 st större kylproduktionsanläggningar, 3 st fastighetsanknutna kylcentraler, 1 st frikylacentral och 4 st växlarstationer i Stor Stockholm. Uppdraget omfattar en produktion på ca 170 GWh per år.

Avtalet är på 2 år med option om ytterligare 4 år.

Vi ser fram mot ett fortsatt gott och fruktbart samarbete, säger Ronny Axelsson, VD på Vega Energi