NYHET 2013-05-15

 

SL Stor Stockholms Lokaltrafik

SL har valt att förlänga avtalet med Vega Energi för tekniken på deras bussdepåer. Dessutom ska Vega Energi spara energi åt SL.

 

Vi har fått fortsatt förtroendet att bistå SL med service på deras tekniska system på buss-depåerna.

Vega har samarbetat med SL sedan 2009.

Vega Energi AB har även tecknat ett avtal med Arriva Sverige för att tillhandahålla resurser, beredskap och kompetens inom fastighetsdriften på delar av Storstockholms Lokaltrafik, SL:s fastigheter för bussar och tåg.

Dessutom har Vega Energi fått i uppdrag att energieffektivisera trafikanläggningarnas fastigheter.

Vega Energi använder metodiken Enrat (energirationalisering) för att strukturera och administrera uppdraget.

Från handlingsplanen har vi bl.a bytt nästan 100 st värmeväxlare till bussramper.

Resultaten från detta arbete kommer att presenteras senare.

 

– Vi är stolta över att SL och Arriva valt oss som entreprenör säger Ronny Axelsson på Vega Energi.

  almnas
 
Kontaktperson på Vega Energi är Ronny Axelsson