NYHET 2014-09-09

SÄKAR, säkerhetsutbildning i produktionsanläggningar

Vega Energi har fått uppdraget att utbilda Telge Näts fältpersonal i säkerhet och arbetsmiljö för produktionsanläggningar.

image004-stor

Via Telge Nät och i samarbete med GEN-Konsult genomförde Vega Energi en utbildning/seminarium för Telges fältpersonal som kommer i beröring med särskilda arbetsmiljörisker.
Utbildningen genomfördes med anledning av nya krav från myndigheter gällande arbetsmiljön, och för att höja kompetensen inom området för Telge Näts medarbetare.
Följande ämnen berördes och seminariet avslutades även med en examen.

• Lagar och normer
• Atex Direktivet
• Gällande AFS:er
• Klassningsplaner
• Säkerhetsarbete
• Arbetsmiljöplaner
• Riskaanlyser
• Arbetstillstånd
• Ansvar – organisation
• Egenkontroller
• Rutiner för tillsyn och underhåll
• Rapportering, mallar och blanketter
• Handlingsplaner