NYHET 2014-11-03

RIKSBYGGEN – STORA SKÖNDAL

Vega Energi har fått förtroendet att stödja Riksbyggen med kompetens, beredskap och larmutryckningar för biobränsleanläggningen i Stora Sköndal.

rss_stror

Riksbyggen förvaltar Stiftelsen Stora Sköndals fastigheter och tillhörande område, i södra Stockholm. Stora Sköndal bedriver arbete inom bland annat äldreomsorg, neurologisk rehabilitering, socialpsykiatri och seniorboende.

Områdets fastighetsbestånd försörjs med värme och tappvarmvatten via en egen biobränsleeldad panncentral bestående av 2 st pannor med en kapacitet på ca 5 MW. Anläggningen är även ansluten via sk. ”öppen fjärrvärme” till Fortums fjärrvärmenät, vilket ger en möjlighet till att sälja överkapacitet till Fortum.

– Vi på Vega Energi uppskattar att vi blev tillfrågade Av Riksbyggen att få medverka till driften av denna anläggning, säger Max Jansson, kundansvarig på Vega Energi.