Samordning för bästa resultat

Företag, byggherrar och fastighetsägare har insett vikten av installationssamordning. Installationssamordning kan ske i olika skepnader. Det kan vara i form av projektledning, installationssamordnare, byggherreombud, koordinator men syftar till att samordna och bevaka på förekommande tekniska installationer och berörda parter, såsom projektörer, konsulter, arkitekter och installatörer.

Samordnarens “roll” kan vara att ha kontroll på; tidplaner, utförande som berör varandra, miljö, kvalitet, gränssnitt, leveranser, prioriteringar, integrationer, besiktningar, drifttagningar, överlämnanden m.m.

Sammanfattning projektledning

 • Analys av programhandlingar, underlag, förutsättningar och omfattning
 • Projektorganisation
 • Projektstyrning i tid, kvalitet och prestanda
 • Byggmöten
 • Kontroller och egenbesiktningar
 • Ekonomisk uppföljning
 • Mätningar och funktionsprov
 • Drifttagningar
 • Slutbesiktning
 • Överlämnande till kund
 • Garantibesiktning

Klicka här för att kontakta oss.

projektledning