Projektering

Från idé till handling

En projektering kan innebära allt från att dimensionera och ta fram en ventil som passar i ett givet system till att göra programhandlingar för en större anläggningsentreprenad.

Vega Energi kan utföra uppdrag gällande dimensionering, projektering,  ta fram programhandlingar, förfrågningsunderlag, beräkningar, layouter, uppställningar, systemkontroll, inkopplingsförslag på tekniska lösningar etc.

Sammanfattning vid projektering

  • Idé på en förbättring eller något helt nytt
  • Analys av förutsättningar och behov
  • Förstudie, kontroll av ekonomi och materialval
  • Inventering av gällande normer och bestämmelser
  • Design och layout på den tekniska anläggningen
  • Konstruktion och ritningsunderlag
  • Administrativa föreskrifter med aktuell juridik
  • Program- och kontrollhandlingar
  • Framställan av förfrågan samt analys och upphandling av installationer

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

200x5_transpixprojektering