Affärsområde Produktionsdrift utför tjänster inom drift, underhåll och projekt på större komplexa anläggningar för produktion av olika energimedia, som fjärrvärme, fjärrkyla, ånga m.m.

Affärsområde teknisk Produktionsdrift kan m.a.o. supporta med kompetens på tekniska installationer inom området, även exempelvis myndighetsrapportering, revisionsplanering, rörmokeri, mekanik, elinstallationer samt styr- och reglerresurser.

Kontakta oss gärna för mer information.

Energiproduktion

Referenser