Produkter

Företaget är indelat i olika affärsområden samt kund- och arbetsgrupper. Drift och underhåll inom produktion av energimedia, drift- och underhåll inom byggnader och industrifastigheter samt ingenjörstjänster inom energi och miljö.

Produktionsdrift

Affärsområde Produktionsdrift utför tjänster inom drift, underhåll och projekt på större komplexa anläggningar för produktion av olika energimedia, som fjärrvärme, fjärrkyla, ånga m.m… Referenser: Fortum Värme, E.ON, Astra Zeneca, Värmevärden, Sandvik, Telge Nät m.fl.

Affärsområde teknisk Produktionsdrift kan m.a.o. supporta med kompetens på tekniska installationer inom området, även exempelvis myndighetsrapportering, revisionsplanering, rörmokeri, mekanik, elinstallationer samt styr- och reglerresurser.

Teknisk byggnadsdrift

Affärsområde teknisk byggnadsdrift tillhandahåller t.ex. tekniska funktioner på förvaltningsobjekt inom trafik och transportanläggningar (spårbunden eller hjulförsedd). Referenser är Storstockholms Lokaltrafik, Arriva, Keolis och Nobina. Samt teknisk förvaltning inom detalj- och volymhandelsplatser samt för shoppingcentrums. Referenser är Vencom med Bromma Blocks, Arninge och Uppsala, Coop Vinsta, KF Stuvsta, KF Tungelsta, KF Nynäshamn m.fl.

Dessutom utför affärsområdet teknisk förvaltning inom försvarsanläggningar. Referenser: Berga Garnison, Muskö, Karlbergs Slott, Ursvik och Svea Livgarde. Samt inom livsmedelsindustrin. Referenser: Lantmännen Cerealia i Järna.

Förutom detta har gruppen kompetens inom distributionsnät, värmepumpar, fastigheters värme- och varmvattensystem. Referenser: Värmevärden, Stockholmshem, Mercure Hotel, Ekesiöö Byggmarknad, Stadsholmen och ett stort antal bostadsrättsföreningar.

Affärsområde teknisk byggnadsdrift kan m.a.o. bistå med kompetens på de flesta tekniska installationer inom området, även exempelvis rörmokeri, mekanik, elinstallationer samt styr- och reglerresurser.

Energi och miljö

Affärsområde Energi Och Miljö erbjuder t.ex. tekniska ingenjörstjänster inom företagets båda affärsområden. Det kan innefatta effektivisering, utredningar, projektering, projektledning, besiktningar, energirådgivning, brandskydd m.m.

Kompetensområden är inom ånga, värme, kyla, ventilation, fjärrvärme, tryckluft samt el och styranläggningar. Detta kan erbjudas för teknik inom produktions- och industri- anläggningar samt byggnader.

Referenser: Fortum Värme, Telge Nät, Astra Zeneca, API, Alfa Laval, Sandvik, Storstockholms Lokaltrafik och ett stort antal bostadsrättsföreningar m.fl.