Prima Värme

VI MÅSTE VARA RÄDD OM VÅR PLANET.
VI HAR BARA EN.

PRIMA VÄRME ÄR ETT SÄTT!

VART SKA VI GÅ?
Vi har fått sett bilder på hur vår jord håller på att förändras. Exempel vis har vi fått höra obehagliga sanningar av Al Gore. Och helt plötsligt har det börja ske förändringar i vårt sett att se på vårt klimat och hur vi använder jordens resurser.

VAD ÄR PRIMA VÄRME?
I stort kan man förklara Prima Värme med, att det är ett tillvägagångssätt för ett antal metoder att samarbeta och driva lokal småskalig produktion för värme och/eller kyla. Metodiken kan handla t.ex. om olika finansieringslösningar, delägarskap, förvärv, arrende eller energisamarbete i projektform. Det är meningen att vi ska hjälpa er med leverans av värme och/eller kyla till ett avtalat pris under en avtalad tid. Målsättningen är att bygga lokala lösningar i samarbete med kommuner, fastighetsägare eller industriföretag. Och resultatet av det ska vara transparens, lokal produktion och ekologiskt hållbara val för projektet. Avsikten är att uppnå en effektiv, ekonomisk förnybar produktion för värme eller kyla och därmed en minskad miljöpåverkan.

INNEBÄR DET ÄVEN PRIMA MILJÖ?
Metoden kan vara en av företeelserna för att snabbare nå uppsatta miljömål t.ex att minska för växthusgaser i ett lokalt bestånd eller område. Våra erfarenheter visar att det inte är odelat produkter som påverkar miljön. En kompetent driftpersonal kan påverka en anläggnings miljövärden en hel del. De områden i metodiken där arbete sker som ger en miljöpåverkan är t.ex. avfall, stoft, CO2,  NOX, Svavel, vattenanvändning, elkonsumtion och kemikaliehantering. Vår målsättning är glasklar, vi vill vara med och påverka för en förbättrad miljö.
Genom ett Prima Värme – avtal tar ni ut riktningen på en kurs mot förbättrad miljö.

ANLÄGGNINGSUTVECKLING!
Vega Energi:s roll i detta sammanhang är aldrig att endast ”drifta” en anläggning. Prima Värme-metoden innebär att utveckla en anläggnings tillgänglighet, miljövärden och ekonomi. Samtidigt som vi säkerställer maskineriets förvaltning. Vi studerar anläggningens potentialer och möjligheter, genomför insatser och åtgärder och ökar avkastningen, förbättrar miljövärden och säkrar tillgängligheten på anläggningen.

PLUS FÖR PRIMA VÄRME

Ekologiskt: Vi grundar Prima Värme på förnybara bränslen.
Det belastar inte naturen på samma negativa sätt som eldningsolja.

Ekonomiskt: Förnybara bränslen som är i hög grad billigare än t.ex.
eldningsolja, vilket ger en möjlighet till att producera värme mer ekonomiskt.

Enkelt: Vi kan tar hand om helheten eller det som önskas

Effektivt: Öppen redovisning baserad på långa och stabila modeller.
Genom effektivt utnyttjande av energi, minskat bränslebehov som
leder till minskad miljöpåverkan och bättre ekonomi.

Energisnålt: Våra lösningar grundas sig på  rationella värmecentraler ,
vilket gör det möjligt att bygga snåla anläggningar som hushåller med
naturresurser som därmed minimerar icke önskvärda utsläpp till luft och vatten.

VILL DU VETA MER OM PRIMA VÄRME, KONTAKTA DÅ:

Vega Energi AB, Ronny Axelsson på 08-794 07 00

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

  200x5_transpix200x5_transpixvarme