NYHET 2014-08-19

PC BACKLURA I NYNÄSHAMN

Vega Energi har fått uppdraget att omansluta fastigheterna och demontera panncentralen i Backlura, Nynäshamn.

backlura

Anläggningen har haft fjärrvärme sedan 2004, men panncentralen har bevarats som reservanläggning.
Värmevärden beslutade att demontera panncentralen i sin helhet under 2014.
Projektet att demontera anläggningens alla delar har utförts av Vega Energi, som då ansvarat för utförandet.
Panncentralen bestod av 3 st oljeeldade pannor, 1 st elpanna och tillhörande utrustning i pannrummet.
Det mest spektakulära var demontaget av skorstenen på 46 meter.

Till och med lokaltidningen, Nynäshamnsposten skrev följande i sitt oktobernummer
”Skorstenen har funnits på Backlura sedan bostadsområdet byggdes på 1970-talet. Den fyller inte längre någon funktion, eftersom området numera får sin värme från fjärrvärmeverket i Nynäshamn. Järnet kommer att smältas ned för att återanvändas.”
Se nedanstående länkar:

http://nynashamnsposten.se/nyheter/nynashamn/1.2702436-backluras-hoga-skorsten-revs

http://nyahassesnynshamn.se/VAD%20H%C3%84NDER%20HAR%20H%C3%84NT.html