Råd & tips

Vad kan man göra för att spara energi.

Det finns dessvärre sällan några enskilda åtgärder som radikalt minskar energianvändningen i en fastighet.
Däremot finns det ett antal små enkla åtgärder man kan genomföra efter hand och som tillsammans kan betyda en hel del. Många betalar sig på några få månader. Till höger hittar ni några tips.

Vega Energi – Hur kan vi hjälpa till

  • Vår målsättning är bl.a. att maximera kundens nytta av varje kWh.
  • Undvika onödiga nyinvesteringar i alla led – produktion, distribution och hos kunden.
  • Minska miljöpåverkan både inne och ute.

Detta betyder att vi kan hjälpa till på olika sätt. Vi kan hjälpa till med t.ex denna energibesiktning, vi kan också utföra mätningar och analysera detta, vi kan göra en fördjupad energikartläggning, vi kan utföra service- och periodiska funktionskontroller på fjärrvärmecentralen och upprätta driftinstruktioner mm.
Vi kan tillsammans med Dig göra en plan för att genomföra de åtgärder Du bestämmer.
Naturligtvis kan vår arbetsinsats variera – från att bara bistå vid genomförandet, t.ex. att utforma förfrågningsunderlag och ta in anbud, till att ta hela ansvaret, och leverera beställda åtgärder med funktionsgaranti.

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

200x5_transpix081103_1_0028