Vega Energi

Affärsidén

Vega Energi arbetar med att utveckla och effektivisera befintliga och nya energisystem.

Vi erbjuder kompletta lösningar och funktioner för värme, kyla, ventilation, kraft och belysning.

Vega Energi förser energiföretag, fastighetsägare och industri med professionell kompetens inom värme, kyla, ventilation, styr- och övervakning.

Företagsbakgrund:

Etablerad i Stockholm 1993

Sedan 2002 ett helägt dotterbolag till Vega AB

Uppdelad på 3st enheter: Ingenjör, Installation & Drift

För närvarande 45st anställda med en mix av värme- och reglertekniker, högskoleingenjörer, drifttekniker, projektledare och energiingenjörer.

Tjänster & Produkter

Tekniska utredningar

Energibesiktningar

Projektering och konstruktion

Projektledning och samordning

Besiktning och kontroll

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Radonmätning

Installationer & entreprenader

Styr- och IT

Serviceuppdrag

Drift- och Underhåll

Arbetsområden

Värme – användning och produktion

Kyla – användning och produktion

Styr- & övervakning

Informationssystem – statistik

Distribution

Ventilation

Läs mer om Vega Energi

Klicka här för att kontakta oss.

Resumé i korthet

2015:

Vega Energi blir en del av Bravida. Bravida stärker sin position inom teknisk drift och underhåll och breddar sitt erbjudande inom industri och energiproduktionsservice.

2009:

Vega 15 år. Flytt till större lokaler. Ramavtal koncernen Telge AB, förlängt ramavtal E.ON Sverige.

2008

Ackrediterade ISO 9001 och 14001. Ramavtal E.ON Sverige. Ackrediterade Energideklarationer ISO/IEC 17020 (C). Ramavtal LE Lundberg.

2007:

Driftavtal SveBo, KF och Fortum. Styravtal Järfälla Kommun. Funktionsavtal Graflunds och Konsultramavtal SFAB.

2006

Nya större lokaler. Ramavtal CK, SFV utland och Stockholm Vatten. Driftsupport EON. Driftavtal Danderyd KC.

2005:

Ramavtal Fortum Oyj & Micasa (f.d FB Servicehus). Serviceavtal AstraZeneca. Driftavtal Älvsjö kylcentral.

2004:

Vega 10 år. Ramavtal Telge Nät, Söderenergi & Energimyndigheten. Driftpartner med Akso Nobel.

2003:

Fler driftuppdrag. Styrsystem Närvärme. Frikyla Södertälje. Åter Gasellföretag i DI.

2002:

Vega flyttar till större lokaler. Driftuppdrag Närvärme, Fortum. Gasellföretag i DI.

2001:

Vega växer på webben. Samarbete Exomatic. Ackreditering kyla. Kompetens solenergi.

2000:

Satsning Styr & IT. Y2K-uppdrag. Kyluppdrag Borås & Norrköping.

1999:

Expansion Service. AO kyla. Installation av styr och regler till SveBo.

1998:

Större lokaler. Vega på nätet. Effektivisering för hotellkedja.

1997:

Nyckelfärdig DUS. Vega-principen. Kartläggning fjärrvärme 700.000m² & fjärrkyla 900.000m².

1996:

Utveckling drift & underhåll. Datoriserad övervakning samt effektivisering.

1995:

Uppdrag fjärrkyla samt driftsupport, Telge Energi.

1994:

Uppdrag fjärrvärme, Stockholm Energi.

1993:

Vega Energi AB sjösätts av Max & Ronny.